×

Dvojstranný pluh otáčací orací

Dvojstranný pluh otáčací orací je určený na oranie stredne ťažkej, pravidelne obrábanej pôdy. Skladá sa z dvoch pluhov, ktorých otočením umožňuje orbu po jednej brázde v obidvoch smeroch.